Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı
HEMOFİLUS İNFLUENZA SUNUMU 22.01.2014

LABORATUVARIMIZDA PLANLI EĞİTİM SUNUMLARI DEVAM EDİYOR

“HEMOFİLUS İNFLUENZA”

Laboratuvarımızın kuruluş amaçları çerçevesinde, faaliyet alanlarımız ve görevlerimiz kapsamındaki konulara ilişkin, 2014 yılı için planlanan eğitim sunumlarının ikincisi gerçekleştirilmiştir.”HEMOFİLUS İNFLUENZA” adlı sunum Biyolog Melda TOKUR tarafından 22 Ocak 2014 tarihinde verilmiştir. Güncel ve çok önemli bir sorun olan Grip Virüsü ile ilgili detaylı bilgilerin anlatıldığı sunuma kalabalık bir personel katılımı sağlanmıştır.

 
KİMYASALLARIN DEPOLANMASI VE YERLEŞİM PLANI EĞİTİMİ 10.01.2014

 

Laboratuvarımızın faaliyet alanları ve görevleri kapsamındaki konulara ilişkin,2014 yılına ait planlanan eğitim çalışmaları başlamıştır. İlk eğitim sunumu Kimyager Ayfer ARSLAN tarafından 10 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ”Kimyasalların Depolanması ve Yerleşim Planı” konulu sunuma ilgili olan kalabalık bir personel grubu katılım sağlamış ve çok yararlı görüşler tartışılmıştır.

 
LABORATUVARIMIZDA ‘’KOLERA’’ KONULU SUNUM YAPILDI(13.11.2013)

Laboratuvarımızın kuruluş amaçları çerçevesinde, faaliyet alanlarımız ve görevlerimiz kapsamındaki konulara ilişkin eğitim çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Personel farkındalığını arttırmak amacıyla, laboratuvarımız eğitim salonunda personelimizin katılımı ile 13.11.2013 tarihinde Biyolog Hasan ERKEN tarafından ‘’KOLERA’’konulu sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda koleranın tarihçesi, bulaşma ve yayılma yolları, hastalığın seyri, tedavisi, bakterinin genel özellikleri, kullanılan besiyerleri, bakterinin tanımlanması, serolojik identifikasyon ve hastalıktan korunma yolları detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Devamını oku...
 
LABORATUVARIMIZDA SITMA ( MALARIA ) HASTALIĞI SUNUMU YAPILDI.

Bünyemizde yeni kurulan olan Sıtma Araştırma Laboratuvarı nedeni ile personel farkındalığını arttırmak için laboratuarımız eğitim salonunda 30-31 Ekim 2013 tarihlerinde, söz konusu hastalığın tarihçesi, tanımı, coğrafi dağılımı, parazitin yaşam döngüsü, hastalığın belirtileri ve tanısı, tedavisi ve korunma yollarının ele alındığı sunum Veteriner Hekim Nurhanım AKMAN’ın anlatımı ve ilgili personelimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

Devamını oku...
 
KALİTE EĞİTİMİ MODÜLÜ ÇALIŞMASI’ TOPLANTISI LABORATUVARIMIZIN KOORDİNASYONUNDA 22-23 EKİM 2013 TARİHLERİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

L1 hizmet tipi laboratuarlarda eğitici kadroların yetiştirilmesi, eğiticilerin kendi laboratuarlarıyla ilişkiliL2 hizmet tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları personeline eğitim vermesinin amaçlandığı ‘Kalite Eğitimi Modülü Çalışması’ toplantısı Laboratuvarımızın koordinasyonunda Ankara Hekimevi’nde 22-23 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ankara, İstanbul,İzmir,Antalya,Bursa,Samsun,Erzurum,Diyarbakır,Adana L1 hizmet tipi laboratuarları ile Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığı’ndan eğiticilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda,detaylı  görüşmeler ve tartişmalar yapılmış,L1 hizmet tipi laboratuarlarda

yapılacak ‘Kalite Eğitim Modülü’ eğitimi çalışmalarına son şekli verilerek tamamlanmıştır.

Devamını oku...
 
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULARDA KONTROL İZLEMESİ KİMYASAL PARAMETRELERİNİN ANALİZLERİ UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI 16-26 NİSAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 

Sorumluluk alanımızdaki Halk Sağlığı Laboratuvarlarında metod birliği sağlamak amacı ile gerçekleştirdiğimiz eğitimler 3 grup halinde 16-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Su Kimyası Laboratuvarımızda uygulamalı olarak yapıldı.

Bu amaçla sorumluluk alanımızdaki 14 İl’in Halk Sağlığı Laboratuvarı ile yapılan yazışmalar neticesinde; Konya, Karabük, Kırşehir, Çankırı, Bartın, Sivas, Kırıkkale, Eskişehir, Zonguldak, Kastamonu Halk Sağlığı Laboratuvarları eğitim talebinde bulunarak katılımcı listelerini göndermişlerdir. Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri Halk Sağlığı Laboratuvarları ise belirtilen konularda eğitim ihtiyaçları olmadığını ifade etmişlerdir. Eğitime 10 Halk Sağlığı Laboratuvarından toplam 15 personel katılmış, her birine eğitim dökümanı ve eğitim sonunda da katılım belgesi verilmiştir.

Devamını oku...
 
NUMUNE ALMA REHBERİ

İnsani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunu, suların kalite standartlarının sağlanmasını, suyun niteliği nedeniyle oluşabilecek olumsuz etkiler hakkında tüketici nüfus haberdar edilerek insan sağlığının korunmasını sağlayacak tavsiyelerde bulunulmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla yönetmelikler gereğince düzenli aralıklarla su numunesi alınır.                                   

Kontrol izlemesi, suyun gerekli parametrelere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamak amacıyla yapılır.


Devamını oku...
 
HSL FAALİYET ALANLARI
BUGÜN İÇİN HSL FAALİYET ALANLARI

1. Su Analizleri ( kimyasal ve mikrobiyolojik )
2. Tüberküloz Laboratuvarı ( Ankara ve çevre illere hizmet vermek üzere )
3. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı
4. Klinik Biyokimya Laboratuvarı ( 1.basamağa hizmet vermek üzere planlanacak )

5. Toplumun Halk Sağlığı açısından  bilinçlendirilmesi.

 
HSL GÖREVLERİ
Halk Sağlığı Laboratuvarları, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; fiziki, biyolojik ve sosyal çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen etkenleri tetkik, tahlil ve teşhis eden, alınması gereken önlemler açısından yönlendirici verileri ortaya koyan hizmet birimleridir. Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönerge gereğince çalışma alanları şunlardır.•    Bölgesinde mevcut, olası bulaşıcı hastalıklar bakımından yapılması gereken su ile ilgili fiziksel ,kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapmak, •    İnsan sağlığını ilgilendiren yerlerde çalışan personelin periyodik laboratuvar analizlerini yapmak, •    Gıda ve suların halk sağlığı yönünden laboratuvar kontrollerini ve analizlerini yapmak, •    Bölgesinin özelliğine göre hastaneler, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli araştırma ve taramaları yapmak, •    Bakanlık tarafından izleme altına alınmış ve rutin kontrolleri istenen hava kirliliğinin takibi, deniz ve atık suların kalitelerinin izlenmesi gibi programları yürütmek, •    Mahkemelerce gönderilen genel sağlığı ilgilendiren konularda analiz raporlarına bilirkişilik yapmak, görüş bildirmek, •    Evlilik öncesi yapılması gerekli analizleri yapmak, •    Fuhuşla mücadele ile ilgili laboratuvar analizlerini yapmak, •    Tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik laboratuvar tetkiklerini yapmak, •    Resmi ve özel kişi ve kuruluşların istediği metod ve parametrelere uygun olarak analizleri yapmak, •    Teknik danışmanlık yapmak, eğitim vermek, •    Bakanlıkça istenilen özel analizleri yapmak, •    Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 

Adres : İstasyon Mahallesi Leylak Caddesi No: 1 Etimesgut/ANKARA
Telefon: (0 312) 243 10 12(pbx 4 hat)   Faks: (0 312) 245 41 87  
e-posta: ankara.hsl@saglik.gov.tr

Kroki İçin Tıklayınız

DİĞER BAKANLIK BİRİMLERİ    
 
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Ankara Halk Sağlığı Laboratuvarı
Bu Sitedeki Bilgiler Kaynak Gösterilmeksizin Kullanılamaz Copyright © 2010 www.halksagligilaboratuvari.com
Tasarım ve Uygulama Bireysel Bilişim Şirketine Aittir.